Vėžaičiuose – naujas „STARTAS“

Gegužės  12 dieną „Vėžaičių konferencijų centre“ vyko vietos veiklos grupės „ Pajūrio kraštas“ projekto „ATVIRUMAS POKYČIAMS IR NAUJOVĖMS – KELIAS Į SĖKMĘ“ mokymai, kuriame dalyvavo Klaipėdos rajono bendruomenių atstovai.

Pagrindinis projekto tikslas – teikti ir aktyvinti Klaipėdos rajono potencialius projekto vykdytojus, ugdyti jų ir strategiją administruojančių asmenų gebėjimus, kurie būtų reinvestuoti į sėkmingą strategijos įgyvendinimą.

Mokymų programą sudaro 4 mokymų kryptys: lyderystės, aktyvumo ir konsultavimo įgūdžių stiprinimas, taip pat bazinių žinių suteikimas verslumui ugdyti; konkrečių idėjų dėl tęstinių veiklų sugeneravimas ir išplėtojimas bei tęstiniai energijos palaikymo renginiai.

„Bendruomenės verslo valdymas“ – pirmoji mokymų programa

Šios programos tikslas – įgalinti bendruomenes kurti efektyvias organizacines verslo valdymo struktūras. Bendruomenės supažindintos su tradicinėmis ir novatoriškomis organizacinėmis struktūromis, sprendimo priėmimo, kontrolės ir resursų valdymo principais bei modeliais.

Mokymų metu buvo pateikiama ne tik teorija, bet ir daug praktinių pavyzdžių, diskusijų, supažindinama su sektinais įgyvendintų inovatyvių projektų pavyzdžiais Lietuvoje bei užsienyje.

KOMENTARAI: